Odměna

Odměna za právní služby je sjednána s každým klientem individuálně s ohledem na specifika řešené kauzy, odbornou a časovou náročnost a finanční možnosti klienta. Odměna je vždy dohodnuta předem, aby bylo zřejmé, kolik bude právní služba stát a jakým způsobem bude odměna určena.

Hodinová odměna

Nejběžnějším způsobem odměny je stanovení hodinové sazby za hodinu právní služby, kdy je klientovi průběžně předkládán přehled provedených úkonů.

Paušální měsíční odměna

V případě dlouhodobější spolupráce je možné se domluvit na paušální měsíční odměně bez ohledu na skutečnost, jaký byl skutečný rozsah poskytnutých právních služeb v konkrétním měsíci.

Podílová odměna

V některých případech se lze domluvit na tzv. podílové odměně, která je závislá na úspěchu ve věci a hodnotě sporu.