Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Demut, Klimeš, Mader je českou advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Kancelář byla založena již v roce 1990 po několikaleté soudní a advokátní praxi společníky JUDr. Jiřím Demutem a JUDr. Pavlem Klimešem. Třetím společníkem se v roce 1995 stal Dr. Ondřej Mader.

Naše advokátní kancelář staví na osobním přístupu k našim klientům, tradici a efektivním řešení problémů. Poskytujeme profesionální a komplexní právní služby jak v oblasti soukromého práva, zejména práva občanského, rodinného, obchodního a práva týkající se nemovitostí, tak v oblasti práva veřejného, kde se zaměřujeme na právo trestní a správní. Ve spolupráci s daňovými poradci, účetními a auditory nabízíme široké spektrum služeb jak pro právnické, tak i fyzické osoby. Mezi klienty naší advokátní kanceláře patří významné české obchodní společnosti a reklamní agentury, ale i individuální klientela a subjekty veřejné správy.

JUDr. Jiří Demut

ev.č. ČAK: 00092

IČ: 661 98 186

ID datové schránky: ncqhtbb


 • absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1975)
 • v roce 1976 získal titul JUDr.
 • po ukončení studia nastoupil k Městskému soudu v Praze jako justiční čekatel
 • v roce 1979 složil justiční zkoušky a pracoval jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 3, nejprve na trestním a poté na občanskoprávním úseku
 • v roce 1981 přešel do advokacie a působil v advokátní poradně č. 2 v Praze
 • v roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Demut, Klimeš a partneři a od roku 1995 je společníkem Advokátní kanceláře Demut, Klimeš, Mader
 • zabývá se zejména právními vztahy k nemovitostem, občanskoprávními a obchodněprávními závazkovými vztahy a oblastí trestního práva (trestní obhajoba i zastupování poškozeného)
 • dříve působil také jako správce konkurzní podstaty
 • je členem odvolací kárné komise České advokátní komory

JUDr. Pavel Klimeš

ev.č. ČAK: 00273

IČ: 661 98 216

ID datové schránky: e8ag92d


 • absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1978)
 • v roce 1979 získal titul JUDr.
 • po ukončení studia nastoupil do Advokátní poradny č. 2 v Praze jako advokátní koncipient, kde působil i po složení advokátních zkoušek v roce 1982
 • v roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Demut, Klimeš a partneři a od roku je společníkem 1995 Advokátní kanceláře Demut, Klimeš, Mader
 • zabývá se zejména občanskoprávními a obchodněprávními závazkovými vztahy, rodinným právem (zastupování klientů v rozvodovém řízení), poskytováním právních služeb pro bankovní a pojišťovací organizace a oblastí trestního práva

Dr. Ondřej Mader

ev.č. ČAK: 03407

IČ: 662 24 578

ID datové schránky: ryigyr6


 • absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1991)
 • po ukončení studia nastoupil do Advokátní kanceláře Demut, Klimeš a partneři jako advokátní koncipient
 • po složení advokátních zkoušek se v roce 1995 stal společníkem Advokátní kanceláře Demut, Klimeš, Mader
 • zabývá se zejména právem obchodních společností, oblastí týkající se cenných papírů a obchodování s nimi, závazkovými vztahy a právem duševního vlastnictví